Forslaget til en ny lokalplan for området (Lokalplan 462) er nu kommet i høring. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om forslaget og frem til den 11. januar har man mulighed for at sende et høringssvar, hvis der er noget man vil gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på inden de skal behandle forslaget.

Torsdag d. 3. januar kl. 19.00 – 21.00 afholdes der et borgermøde om lokalplanen i auditoriet i Avedørelejren, Vestre Kvartergade 5.

Indtil en ny lokalplan træder i kraft gælder fortsat Byplanvedtægt A2 fra 1967. Ligeledes er Toftegårdsparken indtil videre omfattet af lokalplan 436 fra 1996.