Den nye lokalplan for grundejerforeningens område – Lokalplan 462 – blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. april 2023.

Lokalplanen erstatter Byplanvedtægt A2 fra 1967 for parcelhusområdet og lokalplan 436 fra 1996 for Toftegårdsparken.