Efter mange års tilløb er der nu en ny lokalplan på vej for grundejerforeningens område. I forbindelse med generalforsamlingen 2022 afholdes et informationsmøde, hvor man kan høre mere om den kommende lokalplan.

Det til dato (d. 27/11-2022) seneste udkast til den nye lokalplan kan hentes her: Forslag til ny lokalplan 462

Indtil en ny lokalplan træder i kraft gælder fortsat Byplanvedtægt A2 fra 1967.

Ligeledes er Toftegårdsparken indtil videre omfattet af lokalplan 436 fra 1996.