Kære Ejendomsmægler

Vi har forsøgt at samle alle relevante oplysninger til ejendomsmæglere på denne side. Kontakt os gerne, hvis du synes noget mangler.

Kontingentet til grundejerforeningen er med virkning fra 1/10-2021 fastsat til 500 kr. (nedsat fra 575 kr.) om året pr. parcel, og er gældende indtil videre. Kontingentet betales forud og dækker perioden 1/10 til 30/9. Fristen for betaling er d. 31/10.

Ved køb af en ejendom i foreningens område skal der betales 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr.

Vi har ingen antenneforening eller vejlaug/privatvej.

Referater regnskaber og budgetter samt foreningens vedtægter er tilgængelige her på hjemmesiden.

Evt. spørgsmål kan sendes til bestyrelsen