Grundejerforeningen Toftegården dækker et område, som strækker sig fra Avedøre Havnevej i øst til Frydenhøjstien i vest. Og fra Sjølundvej i syd til Toftemosevej i nord. Dog hører det sydvestlige hjørne i denne firkant til Avedøre Grundejerforening.

Følgende ejendomme hører under Grundejerforeningen Toftegården:

  • Alle på Toftemosevej
  • Alle på Lønborgvej
  • Alle på Grønbækvej
  • Alle på Tistrupvej
  • Alle på Borrisvej
  • Langåvej: Lige numre 48-70 og ulige numre 25-53
  • Sjølundvej: Lige numre 4-20 og ulige numre 3-41
  • Fjeldstedvej: Lige numre 28-56 og ulige numre 23-59
  • Rudbølvej: Lige numre 26-36 og ulige numre 35-39
  • Ørumvej: Lige numre 34-38 og ulige numre 37-43

Alle der ejer en grund i foreningens område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Denne forpligtelse er tinglyst på ejendommene, og kan findes under servitutter når man slår en ejendom op på tinglysning.dk.

Det grønne område, som går midt gennem foreningens område, hedder Toftegårdsparken. Foreningen ejer den del af Toftegårdsparken, som går fra Langåvej til midt mellem Borrisvej og Rudbølvej.

Grundejerforeningen Toftegården blev stiftet den 31. januar 1950 og har således mere end 70 år på bagen. På Forstadsmuseets hjemmeside kan man læse meget mere om både grundejerforeningens og Avedøres historie.