Bestyrelsen henstiller til alle beboere om at tage mest muligt hensyn til de omkringboende ved at følge nedenstående retningslinjer om godt naboskab.

Støj…

Motorplæneklippere, brændesave og andre støjende motorredskaber anvendes ikke efter kl. 14:00 på lørdage samt kl. 12:00 på søndage og helligdage.

Og så røg…

Fyring i brændeovn og pejs kan være generende – ja måske ligefrem skadeligt for helbredet for dem som bor i nærheden. Problemerne opstår især, når der fyres med forkert brændsel, men enhver afbrænding medfører udsendelse af mikroskopiske partikler, som ikke er godt for miljøet. Fyrer man forkert bliver røgen farvet enten gul, grå eller sort. Røgen indeholder skadelige og generende stoffer, der kan lugtes og svider i øjnene. Læs folderen ”Fyr Rigtigt” fra kommunen.

Og så hunde…

De skal opdrages så naboerne kan være i deres haver – uden hundeglam. Hundeejere skal opsamle deres firbenede venners efterladenskaber fra fortove, indkørsler samt fra parkens stier og plæner m.v.

Og så katte…

Efterladenskaber fra katte kan give anledning til problemer, da katte er egne herrer er det umuligt at identificere ”ejermanden”. Den enkelte grundejer må derfor selv rydde op – og ikke smide ”lorten” ind til den formodede ejer af katten.

Og så høns…

Hvis du har anskaffet høns så rekvirér regulativ for fuglehold, hvor reglerne fremgår.

Og så hække og fortove…

Det ser pænt ud, hvis vore fortove er renset for ukrudt og affald og hække klippet så foreningen i sin helhed fremstår som et velholdt område.

Og så hastigheder…

Vi har en generel hastighedsbegrænsning på 40 km/t i hele området undtagen Fjeldstedvej med 30 km/t. Kør nu langsomt – pas på de bløde trafikanter.

Der henstilles til, at grundejere der ernærer sig som vognmænd enten ved lastvognskørsel eller taxakørsel, viser hensyn til naboerne ved chaufførskift og parkering m.v. Husk på at tomgangskørsel i mere end et minut er forbudt.

Vis samme hensyn til din nabo, som du forventer dine omgivelser viser dig.