Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling den sidste onsdag i november. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. oktober.

Referatet fra generalforsamling 2022 kan findes under Referater her på hjemmesiden, og vil også blive omdelt til alle postkasser. Indkaldelsen til generalforsamlingen kan hentes her.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan også findes under Referater her på hjemmesiden.