Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling den sidste onsdag i november. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. oktober.

Indkaldelse til generalforsamling 2023 kan hentes her. Referatet ligger på siden med referater og vil også blive omdelt til alle postkasser.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan også findes under Referater her på hjemmesiden.