Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling den sidste onsdag i november. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. oktober.

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2022 afholdes onsdag d. 30. november kl. 19.00. Umiddelbart før generalforsamlingen afholdes et informationsmøde om den nye lokalplan. Dette møde starter kl. 18.00. Det seneste udkast til den nye lokalplan og de gældende lokalplaner kan findes her.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet omdelt til alle postkasser og kan også hentes her.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan også findes under Referater her på hjemmesiden.