Kære Ejendomsmægler

Vi har forsøgt at samle alle relevante oplysninger til ejendomsmæglere på denne side. Kontakt os gerne, hvis du synes noget mangler.

Kontingentet til grundejerforeningen er 575 kr. om året pr. parcel, som betales forud. Kontingentet dækker for perioden 1/10 til 30/9 og forfalder til betaling senest d. 31/10.

Ved køb af en ejendom i foreningens område skal der betales 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr.

Vi har ingen antenneforening eller vejlaug/privatvej.

Referater regnskaber og budgetter samt foreningens vedtægter er tilgængelige her på hjemmesiden.

Evt. spørgsmål kan sendes til bestyrelsen