Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

PAH målinger i Hvidovre

Målestationen på Fjeldstedvej har nu arbejdet et års tid, og vi har modtaget nedenstående foreløbig rapport fra Århus Universitet.

Siden bliver opdateret løbende efterhånden som vi modtager nyt.


August 2014

Vi har været glade for at kunne placere vores midlertidige målestation i Toftegårdsparken. I efteråret 2014 udgives målingerne af PAH for 2013, herunder benzo(a)pyren, i Hvidovre. Du kan allerede nu se månedsmidlingerne for benzo(a)pyren sammenholdt med H.C. Andersens Boulevard i København, 2013.

Grænseværdien for benzo(a)pyren i luft er 1 nanogram pr. kubikmeter målt som årsmiddel (ng/m3).

benzo(a)pyren (ng/m3) 2013

Måned HCAB Hvidovre
Januar 0.36 x
Februar 0.39 0.73
Marts 0.42 0.71
April 0.28 0.32
Maj 0.11 0.08
Juni 0.06 0.05
Juli 0.08 0.05
August 0.06 0.05
September 0.10 0.33
Oktober 0.29 0.18
November 0.41 0.74
December 0.43 0.33
Årsmiddel 0.25 0.34

Studierne på Fjeldstedvej har været værdifulde for os, til at forstå kilderne til PAH, og vi vil gerne gå videre med problematikken og undersøge brænderøgspartikler i detaljer i samme kvarter, herunder partikelmassen der også omfatter sod fra brændeovne, og ikke kun PAH’erne.Februar 2014

Vi har nu opgjort målinger af tjærestoffer (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner, PAH) i Toftegårdsparken, Hvidovre, i perioden uge 4- 34 2013.

Nedenfor er vist parallelle målinger af den kræftfremkaldende PAH: benzo(a)pyren på to lokaliteter, nemlig i Toftegårdsparken (blå) og H.C. Andersens Boulevard (rød) i København.

Der er tale om gennemsnitlige værdier baseret på 7 dages opsamlinger à to weekenddage og 5 hverdage. Koncentrationerne er opgivet som nanogram benzo(a)pyren i én kubikmeter luft (1000 liter) som forkortes (ng/m3).

I EU er der en grænseværdi på 1 ng/m3 benzo(a)pyren målt som årsmiddel. Dvs. koncentrationen må overskride 1 ng/m3 på enkelte dage, sålænge årsgennemsnittet ikke overskrider 1 ng/m3.

I Hvidovre er målt en gennemsnitlig koncentration på 0.27 ng/m3, svt. 29% højere end målt på H.C.Andersens Boulevard (0.21 ng/m3) i samme periode (uge 5-34).

Når vi har behandlet målingerne indtil uge 5 2014 kan vi melde en årsmiddelkoncentration ud. Det er ikke sandsynligt at årsmiddelkoncentrationen vil overstige grænseværdien, men sandsynligt at den vil være højere end på H.C. Andersens Boulevard.

Dette er konsistent med vores opfattelse, at brænderøg er en af de store kilder til PAH'er i luften, mens trafikkilden er aftaget de sidste mange år.


PAH: benzo(a)pyren på to lokaliteter, nemlig i Toftegårdsparken (blå) og H.C. Andersens Boulevard (rød) i København.