Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Tilbage til bestyrelsens forside

Parkudvalget 2012

I henhold til generalforsamlingens behandling af punkt 5.e. omkring fældning af store træer i Toftegårdsparken på generalforsamlingen 2011, blev det besluttet at der skulle nedsættes et udvalg bestående af beboere omkring parken samt øvrige interesserede. Det er udvalgets opgave, at komme med forslag til hvilke træer, der bør fældes.

Denne side indeholder parkudvalgets arbejde.

21-10-2012

Parkudvalgets indstilling kan nu læses på hjemmesiden (se links i højre side).


08-10-2012

Bestyrelsen har nu modtaget den færdige indstilling fra Parkudvalget i en papirudgave. Udvalgets arbejde vil blive offentliggjort ligeså snart materialet er modtaget elektronisk.


10-09-2012

Bestyrelsen har set et udkast til parkudvalgets anbefaling og selvom materialet går videre end kommissoriet angiver det, ser det umiddelbart fint ud. Vi ser frem til at modtage det endelige marteriale.

Parkudvalgets udkast til en anbefaling, indeholder meget mere end blot fældning af træer hvorfor bestyrelsen ikke kan gennemføre arbejdet uden at fremlægge det for generalforsamlingen, da generalforsamlingen kun har godkendt fældning af træer. Derudover er der stadig kun tale om et udkast og det vides ikke, om udvalget bliver færdig inden udgangen af regnskabsåret.

Udvalgets arbejde er altså blevet meget forsinket, hvorfor bestyrelsen har måtte beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder, der skulle igangsættes i indeværende regnskabsår. Dette arbejde er allerede aftalt med gartneren og ændres ikke så sent på året.


17-07-2012

Bestyrelsen har rykket parkudvalget for deres anbefaling til hvilke træer, der bør fælles.


09-05-2012

Parkudvalget har aftalt at mødes d.31-05-2012 kl. 19:00, hvor udvalget vil gå en tur i parken. Det er Karsten Nørgaard, som er vært ved mødet.


29-04-2012

Referat af stiftelsesmøde til parkudvalget på Avedøre Skole d. 19-04-2012 er offentliggjort og kan findes i højre side af denne side.

Parkudvalgets medlemmer er følgende: Bjarne Pyndt Borrisvej 3, Ib Phillipsen Borisvej 16, Vienni Henriksen Borrisvej 22, Lene Andersen Grønbækvej 15, Karsten Nørgaard Grønbækvej 13, samt Kenneth Larsen Lønborgvej 14.


19-04-2012

Der er nu afholdt opstartsmøde for parkudvalget på Avedøre Skole hvor 12 personer mødte op. Dagens agenda samt udvalgets kommissorium, kan læses i højre side under dokumenter.
På mødet blev det afgjort hvem, der deltager i udvalgets arbejde samt hvem, der blot ønsker at blive hørt af udvalget, inden udvalget kommer med sin indstilling til bestyrelsen. Referat samt navnene på udvalgets medlemmer, offentliggøres når referatet er klar.


02-03-2012

På bestyrelsesmødet d. 2/3 blev det besluttet at invitere alle parter til et opstartsmøde på Avedøre Skole d. 19/4 kl. 19.
Indkaldelser er på vej ud til de personer, som indikerede på generalforsamlingen, at de gerne vil deltage i udvalgets arbejde samt alle beboere opad parken.

Parkudvalgets Indstilling

Beretning
Oplæg til træfældning
Tegning


Øvrige Dokumenter

Invitation
Kommissorium
Referat af stiftelsesmøde


Links

Toftegårdsparken