Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Tilbage til bestyrelsens forside

Lokalplan 2011

Denne side indeholder information omkring arbejdet med at lave en ny lokalplan for Grundejerforeningen Toftegården.

Hele snakken om at skulle forny byplanvedtægten, bunder i kommunens ønske om at føre de gamle byplanvedtægter op til dagens standard. Kommunen har derfor henvendt sig til grundejerforeningerne og spurgt om man ville være interesseret i at deltage i dette arbejde.

Bestyrelsen har på vegne af foreningen, svaret positivt på kommunens henvendelse.

Alle medlemmer af foreningen, kan frit deltage på foreningens hjemmeside, skrive kommentarer og komme med indlæg i et omfang efter eget valg. Bestyrelsen opfordre alle til at deltage i arbejdet med den nye lokalplan.

Juni 2014

Trods alle gode intentioner, er arbejdet desværre gået i stå igen. Først var det bestyrelsen, som ikke kunne afse tid og nu er det kommunen, som er blevet arbejdsramt.

Bestyrelsen vender tilbage så snart der er nyt.


November 2013

Som eksempel på en ny lokalplan, er her lokalplan 132, som ligger i udkast. Se link i højreside.


29-08-2013

Første møde med kommunen

Første møde er afholdt hos By- og Teknikforvaltningen hvor der blev snakket lidt om processen, tidshorisont og hvad en lokalplan kan indeholde.

Toftegården er én af de sidste (ud af 6 grundejerforeninger), der har fået tilbudt opgradering af de gamle byplanvedtægter. Der blev derfor også snakket om de andre foreninger og hvordan deres lokalplaner er kommet til at se ud.

Mulighederne i lokalplanen er reguleret af planloven (se links til højre). §15 fortæller noget om hvilke områder, der kan inkluders.

Næste step

Kommunen samler nogle af de emner og områder, der har været berørt (og måske ændret) i de nye lokalplaner. Det skal hjælpe os til at se mulighederne.

Kommunen har forslået, at vi inkluderer hele området (indenfor Frydehøjstien, Brostykkevej, Sjølundvej, Langåvej), så området fremstår ens. Umiddelbart synes bestyrelsen, at det lyder som en god ide, og vi vil derfor tage kontakt til vores nabo-grundejerforening i den vestlige ende.

Arbejdet fremadrettet

Frem til generalforsamlingen 2013 vil bestyrelsen forme rammerne, der skal gøre det muligt, at involvere hele foreningen (dem, der måtte ønske det) i arbejdet - således, at lokalplanen bliver vores lokalplan og ikke blot kommunens eller bestyrelsens. Op til (og især efter) generalforsamlingen, regner bestyrelsen med, at det vælter ind med forslag og kommentarer til det igangværende arbejde.

I første halvdel af 2014 skulle dette arbejde gerne munde ud i en ekstraordinær generalforsamling, hvor lokalplanen præsenteres af bestyrelsen og kommunens repræsentanter og godkendes af generalforsamlingen. Derefter skal lokalplanen godkendes af kommunalbestyrelsen (yderligere 6 måneder).


August 2013

Kommunen har inviteret bestyrelsen til en indledende drøftelse omkring lokalplanen. Mødet afholdes sidst i august
Der kommer mere på denne side, når vi ved mere.


September 2012

Nu er der gået lidt mere end et år siden vi fik sidste opdatering fra kommunen. Desværre viser det sig, at arbejdet med at forny lokalplanerne, næsten er gået helt istå i kommunen. Vi er stadig nummer 3 på listen og den første lokalplan på listen er endnu ikke kommet i hus. Vi må derfor forvente, at der går mindst et år mere før det bliver vores tur.


August 2011

Ved bestyrelsesmødet d.25/8 orienterede formanden om hvor vi er henne i processen med den nye lokalplan.

Kopi fra referatet:
Udkast til nye lokalplaner vil blive udarbejdet i nært samarbejde med repræsentanter for de enkelte grundejerforeninger. 6 grundejerforeninger har meldt sig. Vi er nr. 3 på listen. Vi vil blive kontaktet, når det er vores tur. Forventes om et år!


Opstart 2011

Hvidovre Kommune har henvendt sig til foreningen omkring hvorvidt vi er interesseret i at deltage i arbejdet med ny lokalplan til erstatning af den gamle byplanvedtægt A2 af 1965.

Se brevene fra kommunen under dokumenter i højre side.

Dokumenter

Forslag til lokalplan 132

Byplanvedtægt A2 af 1965 Lokalplan 436 for Toftegårdsparken

Første henvendelse fra Hvidovre Bekræftelse fra Hvidovre

Links

Planloven