Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Tilbage til bestyrelsens forside Information fra bestyrelsen til beboerne

Her vil bestyrelsen skrive om forskellige ting, der kan være mere eller mindre vigtigt for foreningens beboere.
Nyeste indlæg øverst.


Det er besluttet, at denne side ikke længere vedligeholdes, da det meste af indholdet allerede kan ses andre steder på hjemmesiden.
Der vil derfor ikke længere komme nye indlæg her.
 • Januar 2013

Bestyrelsesmøde
Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde d.29/1. Se mere om mødet.

Parken
I weekenden d.19-20 januar havde bestyrelsen lejet en flishugger, så vi kunne få fjernet grenaffaldet fra træfældningen tidligere på vinteren.
Næste punkt i oprydningen er fjernelse af træstubbe m.m.


 • December 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012 kan læses på hjemmesiden (læs det).


 • November 2012

Årets generalforsamling 2012 er vel overstået.


 • Oktober 2012

Parkudvalget
Parkudvalget har nu afleveret sin indstilling, læs mere.

Bestyrelsesmøde
Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde d.11/10. Se mere om mødet.


 • August 2012

Ændring i bestyrelsen
Leif Jensen er fraflyttet grundejerforeningen og er derfor ikke længere suppleant i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde
Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde d.16/8. Se mere om mødet.

Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling 2012 bliver d. 28/11 i Lille Friheden.


 • April 2012

Parkudvalget
Parkudvalget er nu etableret, læs mere.


 • Marts 2012

Bestyrelsesmøde
Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde d.2/3. Se mere om mødet.

Udtrædelse af bestyrelsen
Vores bestyrelsesmedlem Henrik F. Nielsen har pga. ekstraordinært arbejdspres, bedt om at blive løst fra sin plads i grf. bestyrelse, hvilket vi naturligvis har accepteret.


 • Februar 2012

Referat
Referatet fra generalforsamlingen er nu udarbejdet og kan læses på hjemmesiden (referat).
Pga. af ferie vil referatet først blive omdelt tidligst i uge 8.


 • Januar 2012

Afhentning af glas og papir i 2012
Igen i år får Toftegården afhentet glas og papir om onsdagen.

Salt forsøg
Bestyrelsen er ved at lave aftaler med beboerne ved Toftegårdsparken om at være med i en forsøgsordning omkring saltning af park-fortovene.

Mailliste
Husk at melde dig til foreningens mail-liste, så bestyrelsen kan rundsende informationer til alle om relevante emner. Alle mails afsendes uden at modtagernes mail adresser afsløres/vises.


 • December 2011

Generalforsamling 2011
Årets generalforsamling 2011 er nu afholdt - se mere her.


 • November 2011

Generalforsamling 2011
Indkaldelse og øvrigt materiale til generalforsamlingen 2011 er omdelt. Se mere her.


 • Oktober 2011

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde d. 6-10-2011, se mere her.


 • August 2011

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde d. 25-08-2011, se mere her.

Generalforsamling 2011
Årets generalforsamling 2011, vil blive afholdt d. 30-11-2011 på Avedøre Skole.


 • Maj 2011

Loppemarked
Årets loppemarked er netop afviklet d. 29-05-2011. Se mere på loppemarked udvalgets egne sider.
Se også aktuelle billeder på forsiden (Ikke længere - find billeder under galleri).

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde d. 09-05-2011, se mere her.


 • April 2011

Toftegårdsparken
Gartneren er gået igang med den store oprydning i parken, hvor buske og gamle træer fjernes for at skabe udsyn gennem parken. Se mere her.

I forbindelse med arbejdet, har 3-4 grundejere henvendt sig til bestyrelsen, for at få fjernet nogle store træer tæt ved deres grunde. Der er ikke afsat penge af, til fældning af træer, men det vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde i maj.


 • Marts 2011

Frostskader i vejene
Huller i vejene, pga. frosten, skal dokumenteres, læs mere


 • Februar 2011

Den nye Postlov Folketinget har vedtaget en ny Postlov pr. 21. december 2010, som har betydning for placeringen af postkassen. Læs mere om den nye postlov.

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde d. 16-02-2011, se mere her.

Regnskaber
Første hele gennemgang af regnskaberne, siden generalforsamlingen, er netop gennemført pr. 15. februar 2011.
Egenkapitalen er på kr. 827.306,70. Der er kr. 6.375,00 i skyldig kontingent, som primært stammer fra fraflytninger hvor ejendomsmæglerne har glemt at give besked.

Referat
Referat af generalforsamling er sendt til omdeling.

Information
Sammen med omdelingen, vil der også blive omdelt en informationsskrivelse fra bestyrelsen vdr. ny lokalplan samt indsamling af historisk materiale.


 • Januar 2011

Afhentning af glas og papir i 2011
I år får Toftegården afhentet glas og papir om onsdagen (de små genbrugsspande).

Ny forside
Hjemmesiden har fået opdateret forsiden
I løbet af de næste par måneder, vil forsiden blive opdateret løbende for at gøre det nemmere, at finde rundt i informationerne.

Referat
Referat for ordinær generalforsamling 2010 forventes afsluttet snarrest og omdelt i starten af februar,


 • November 2010

60 års fødselsdag og generalforsamlingen 2010
60 års fødselsdag og generalforsamlingen 2010 er vel overstået.

Der var rigtig mange, der mødte op til buffetten for at spise, hygge og mødes. Der var næste 100 personer til spisningen, der startede kl. 18.

Selve generalforsamlingen startede kl 19.15. Referatet bliver omdelt og lagt på hjemmesiden, når det er klar.

Byggeriet på Dybenskærvej
Bestyrelsens indsigelse mod byggeriet på Dybenskærvej i sin nuværende form, er blevet behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. september 2010.
Kommunalbestyrelsen har godkendt bygherres dispensationsansøgning, hvilket går i mod vores ønsker. Se mere om sagen nederst på denne side.


 • Oktober 2010

Generalforsamling 2010
Indkaldelsen er blevet omdelt d. 26-10-2010

Ny Gartner
Foreningen har lavet en aftale med en ny gartner til pasning af toftegårdsparken pr. 1/11-2010.
Det nye firma hedder Hort & Nørregaard.
Det gamle firma, Sanders Gartnerservice er blevet opsagt og skiftet sker på baggrund af prisen og ikke fordi vi er utilfredse med Sanders arbejde.

Saltning
i forbindelse med skiftet, vil vi prøve at lave aftaler med naboerne til parken om at salte fortovet ved parken. Det er et forsøg på at spare på omkostningerne til snedrydning.
Salt vil blive leveret til dem, som vil være med. Mere følger...


 • September 2010

Bestyrelsesmøde d.14-09-2010
Bestyrelsen havde møde i sidste uge (d.14.) - se hvad der tales om på møderne.