Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Tilbage til bestyrelsens forside

Generalforsamling 2013

Årets generalforsamling 2013 for Grundejerforeningen Toftegården, afholdes onsdag d.27. november 2013 kl. 19.00 i Avedørelejren (Auditoriet, Vestre Kvartergade nr. 5, lige overfor belægningen).


24-02-2014

Referat fra generalforsamlingen samt følgebrev bliver omdelt i denne uge og kan også læses her på siden. Se dokumenter til højre.


28-11-2013

Så er generalforsamlingen afholdt og her følger - ganske kort - afstemningsresultaterne (punkt 4): a 1 vedtaget, a 2 trukket tilbage, b vedtaget, c vedtaget. Regnskab og budget blev ligeledes godkendt.

Der vil komme yderligere materiale på hjemmesiden, når referatet foreligger.


13-11-2013

Der er uploaded en ny version af indkaldelsen, da den omdelte udgave var fejlbehæftet omkring valg til bestyrelsen.
Derudover er teksten til forslag b ændret, da den ændrede overskrift kunne give forslaget en forkert betydning.

Der er ligeledes lagt en ny underskrevet version af regskabet op. Der er ikke ændret noget i regnskabet.


06-11-2013

Materialet til generalforsamlingen er nu udarbejdet og bliver omdelt senest d. 13-11-2013. Se dokumenter i højre side.


30-10-2013

Adressen er tilføjet: Auditoriet, Vestre Kvartergade nr. 5, lige overfor belægningen.


20-10-2013

Regnskabet for 2012/13 er nu godkendt af bestyrelsen og sendt til revision (se link i højre side).


09-10-2013

Årets generelforsamling 2013 afholdes i år i Avedørelejren.

Efterhånden som dokumenterne bliver klar, bliver de offentliggjort her på denne side.

Omdelt indkaldelse

Indkaldelse
Følgebrev
Forslag a
Forslag b
Forslag c
Revideret regnskab

Dokumenter

Referat
Følgebrev

Links

Sidste års generalforsamling

Generalforsamling 2011