Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Generalforsamling 2011

Årets generalforsamling 2011 for Grundejerforeningen Toftegården, afholdes onsdag d.30. november 2011 kl. 19.00 på Avedøre Skole.

Februar 2012

Referatet fra generalforsamlingen er nu udarbejdet og kan læses på hjemmesiden (se højre side).
Pga. af ferie vil referatet først blive omdelt tidligst i uge 8.

04-12-2011

Foreningens ordinære generalforsamling d. 30. november 2011 er nu afholdt i lokalerne på Avedøre Skole.

Bestyrelsen vil gerne takke for god ro og orden til generalforsamlingen.

For første gang i mange år, blev generalforsamlingen afviklet i en god tone uden de (desværre) sædvanlige skænderier og udfald mod andre medlemmer. Flere af de tilstædeværende udtalte efterfølgende, at det var første gang i 10 år, at generalforsamlingen forløb helt roligt.

Bestyrelsen har også mårettet arbejdet på at gøre klimaet til generalforsamlingen bedre, bl.a. ved at fremme et værdisæt for foreningen samt forbedre selve forholdne for generalforsamlingen. Arbejdet ser nu ud til at have båret frugt og forhåbentligt er ændringen blivende. Bestyrelsen vil i hvert fald arbejde for det.

Bestyrelsen er skiftet lidt ud og der skal lyde en tak til de gamle medlemmer og velkommen til de nye. Se de nye medlemmer under kontakt.

Der blev behandlet 7 forslag og de nærmere kommentarer til hvert punkt kommer med referatet, men her er de umiddelbare resultater: a vedtaget, b nedstemt, c nedstemt, d vedtaget, e vedtaget med ændringsforslag, f tilbagetrukket, g tilbagetrukket. Regnskab og budget blev godkendt.

03-11-2011

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2011 er blevet omdelt. Se alle bilag i højre side under "Omdelt indkaldelse".

25-10-2011

Regnskab for 2010/2011 samt budget for det kommende år, er nu blevet revideret (se link i højre side).

11-10-2011

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde d. 6-10-2011 hvor generalforsamlingen 2011 var det store emne.

Regnskabet er godkendt og skal revideres (Urevideret regnskab). Regnskabet er ændret en smule i forhold til udkastet.

Der er kommet 2 forslag ind omkring fældning af 2 specifikke træer.

Bestyrelsen vil fremlægge omkring 4 forslag - mere om det senere.

Bestyrelsen har besluttet, at leje noget lydudstyr (højtalere og trådløse mikrofoner) for dels at få bedre styr på debatten og dels afhjælpe de dårlige lydforhold.

Sidste års store succes med at starte generalforsamling med fællesspisning, har fået bestyrelsen til at undersøge, om det er muligt at gentage succesen - dog i en mindre målestok. Mere om det senere.

04-10-2011

Første udkast til regnskab for 2010/2011 er lagt på hjemmesiden - se urevideret udkast.

Bemærk venligst, at dette udkast hverken er behandlet af bestyrelsen eller er blevet revideret af revisionen. Indtægter og udgifter ligger dog sandsynligvis fast på nuværende tidspunkt.


Mere følger snarest efter næste bestyrelsesmøde, som er d. 6-10-2011.

Husk også at fristen for at komme med forslag til generalforsamlingen er d. 1-10-2011.

Indbetalingskort fra PBS/NETS

Indbetalingskort til betaling af kontingent til foreningen, er i øjeblikket på vej ud til medlemmerne.

Desværre falder tidspunktet sammen med at PBS har valgt, at deres adgangskort til kontoen, skal udskiftes. Det har skabt nogle problemer og bestyrelsen har derfor ikke haft adgang til kontoen i en periode.

Beklageligvis betyder dette også, at nogle af modtagernavne ikke har kunnet ændres på indbetalingskortene og derfor vil være forkerte.

Omdelt indkaldelse

Indkaldelse
Følgebrev
Forslag a
Forslag b
Forslag c
Forslag d
Forslag e
Forslag f
Forslag g
Regnskab og budget

Dokumenter

Referat af generalforsamling 2011
Følgebrev til referatet

Revideret regnskab
Tegning, fældning af træer

Links

Den nye postlov

Kommunens notat om trafiksaneringspolitik

Arbejde i parken 2011

Vejbump