Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling den sidste onsdag i november. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. oktober.

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2020 afholdes onsdag d. 25. november. Indkaldelsen er blevet omdelt til alle postkasser og kan også hentes her: Indkaldelse til generalforsamling 2020

Referatet fra generalforsamlingen kan nu hentes her: Referat fra generalforsamling 2020

Referatet bliver også omdelt til alle postkasser.